Услови за работа во салоните

 

1.

Готовина

 

 

2.

Безготовинско плаќање

 

 

2a.

Еднократно плаќање

 Сите кредитни и дебитни картички на домашните банки и странски банки која авторизација е прифатена од ПОС терминалот

 

2b.

Плаќање на рати без камата

2-12 рати

Maestro ( *условите зависат од издавачот на картичката )

 

 

MasterCard

 

 

VisaCard

 

 

DinersCard

 

 

13-24 рати ( над 70.000 денари )

MasterCard ( издадена од КБ )

 

 

VisaCard ( издадена од НЛБ и СТБ Скопје  )

 

 

Master Card ( издадена од НЛБ и  СТБ Скопје   )

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
1.
Готовина
2.
Безготовинско плаќање

 

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

 1. ЗЕМАЊЕ МЕРКИ И ПРОЕКТИРАЊЕ АРТИКЛИ ПО МЕРКА (КУЈНИ) КАКО И ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Земањето мерки на просторот, креирање на идејно решение за уредување на ентериерот со новиот мебел како и проектирње на артикал по мерка е бесплатно

 1. УСЛУГА ЗА ДОСТАВА

Услугата за достава на купената роба ја даваме под следните

 1. a) Салони во Скопје

за секое купување доставата изнесува 690ден до 10км од салонот

- за оддалеженост поголема од 10км доставата се наплаќа 60ден по километар во еден правец.

- внесувањето на мебелот се наплаќа 300ден по кат по артикал, а купувачот е должен да осигура несметан пристап за внесување на робата.

 1. b) Останати салони( Куманово, Прилеп, Охрид, Битола, Тетово и Струмица)

за секое купување доставата изнесува 550ден до 10км од салонот

- за оддалеженост поголема од 10км доставата се наплаќа 60ден по километар во еден правец.

- внесувањето на мебелот се наплаќа 300ден по кат по артикал, а купувачот е должен да осигура несметан пристап за внесување на робата.

 1. УСЛУГА ЗА МОНТАЖА

Услугата за монтажа на купената роба ви ја обезбедуваме под следните услови:

артиклите се испорачуваат немонтирани

- услугата за монтажа се однесува на вредноста на артиклот без попуст

- за вредност на робата до 10.000 ден монтажата се наплаќа минимално 800 ден.

- ако е вресноста на елементите кои се монтираат поголема од 10.000ден монтажата се наплаќа 8% од вредноста на елементите кои се монтираат, освен кујните и тапацираниот мебел.

- монтажа на кујна по мерка и модуларна кујна се наплаќа 8% од вредноста на елементите кои се монтираат.

- монтажата на блок кујните до 2.2м се наплаќа 1.000ден а останатите 8% од вредноста на елементите кои се монтираат

- монтажа на тапацираните гарнитури се наплаќа 1.000ден

- монтажа на трпезариските маси се наплаќа 1.000 ден по маса.

- вградувањето на кујнските апарати и садоперот е бесплатна ако се истите купени во Прима, во спротивно се наплаќа 300ден по апарат / садопер.

- електрично поврзување на апаратите не вршиме и поврзување со водовод на садоперот

 

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОДАВАЧОТ, ПРИМА МЕБЕЛ ДОО – СКОПЈЕ (подолу: Општи услови)

 1. Ако купувачот ја прифати понудата, должен е да уплати аванс во износ не помал од 30% од вкупната вредност на понудата за што му се издава авансна сметка.

 2. Кај плаќањето на сметката авансот се пресемтува во крајниот износ.
 3. Во случај на откажување на робата која е нарачана по мерка како што се: кујни по мерка, вградени ормари, нестандардни артикли и сл. а пред превземање на робата од страна на купувачот, продавачот има право да го задржи примениот аванс во износ од 30% од вкупната вредност на понудата на име штета.
 4. Начинот на контакт помеѓу купувачот и продавачот д ореализација на продажбата се наведуваат во понудата како број на телефон, мобилен, е-маил, адреса
 5. Крајниот договорен датум на испорака до купувачот или кај личното превземање од магацин, спремноста на робата за испорака на купувачот е назначен на авансната фактуа / сметка.
 6. По известувањето за спремноста на робата за испорака купувачот е должен најдоцна во рок од 5 работни дена да го подмири преостанатиот дел од вредноста на робата и услуготе и да овозможи достава или кај личното превземање да ја превземе робата во рок од 10 дена
  7. Во случај на спор купувачот и продавачот ќе пробаат спорот да го решат на мирен пат, а ако тоа не е можно спорот ќе го решава судот кој е надлежен во подрачјето каде е склучен договорот.
  8. Враќањето на купената роба после превземањето од страна на купувачот е можно ако има оправдана рекламација или материјален недостаток.
 7. За сите останати активноски поврзани со продажба и купување се важечките прописи на РМ

 

 

 

 • Сопствено производство
  Прима за Вас управува со комплетниот процес на производство на мебел, од развој на производот, производството до доставата и монтажата.
 • Суровина
  Прима користи исклучиво Хрватска суровина за изработка на мебелот на Прима.
 • Гаранција за квалитет
  Прима, сертифициран производител на мебел, гарантира за врвен квалитет со контрола на добавувачите.
 • Кратки рокови на достава
  Сопствен развој на производот, производство, достава и монтажа овозможуваат кратки рокови на испорака на нашите купувачи.
 • Разгранета мрежа
  Прима е најголем малопродажен ланец на мебел со 57 салони во Хрвтска и 8 салони во Македонија.
 • Брза достава и монтажа
  Сопственото производство и брзата изработка овозможуваат квалитетна и брза достава и монтажа во Вашиот дом.
 • Стручно советување
  Врвниот тим на стручњаци во Прима е на Ваша услуга при правењето на целосно решение за опремување на стан, апартман или куќа за одмор.
 • Индивидуален пристап
  За Вас правиме бесплатно мерење во Вашиот дом и предлог за идејно решение за опремување на ентериерот.
 • Хрватски дизајн
 • Хрватско производство
 • Хрватски квалитет
Conversion rate: 1 EUR = 7,53450 HRK