Достава и монтажа

Цената на услугата за достава не е вклучена во цената на производот поради тоа што Трговецот му дава можност на Купувачот да избере помеѓу достава или лично превземање на производот во некој од нашите салони.

После направената нарачка, Трговецот му доставува на Купувачот по пат на електронска пошта Потврда за Уплатата.

Откако робата ќе биде спремна за достава односно превземање, Трговецот на Купувачот кој одбрал услуга за достава, по пат на електронска пошта му доставува Известување за тоа дека е спремна робата за испорака во кое ќе биде дефиниран предвидениот ден за достава, односно Трговецот на Купувачот кој одбрал лично да го превземе производот во некој од салоните на Трговецот, му доставува Известување дека робата е спремна за превземање од салонот.

Во случај превземањето на производот од салонот на Трговецот не е во можност да ја подигне одма, а веќе за него важи дефинираниот рок на испорака, Трговецот телефонски ке го контактира Купувачот за да се договори точен термин за превземање на робата од салонот на Трговецот.

Доколку Купувачот одбере достава на производот од страна на Трговецот, доставата на купениот производ се врши на адреса која е наведена при правењето на нарачката. Доставата на производот се врши исклучиво во работен ден и во работно време на Трговецот. Доставувачот телефонски ќе го контактира Купувачот за да се договорат околу терминот за доставата. Доколку Купувачот не се јави на телефонскиот повик на доставувачот или истиот повратно не го контактира, Трговецот робата нема да ја достави во предвидениот ден, туку доставата ќе се договори за некој друг ден. 

Доколку Трговецот не е во можност да ја реализира доставата бидејќи на доставната адреса го нема Купувачот односно друго лице кое е по негово овластување за да ја превземе робата, према телефонскиот договор околу терминот на достава, трошоците за неуспешната достава на производот ке ги сноси Купувачот. Во наведениот случај Купувачот и Трговецот ќе договорат нов термин за достава  односно Купувачот може во договор со Трговецот, робата да ја превземе лично во салонот.

Трговецот го задржува правото на промена на договренито термин за одстава поради отежнети околности настанати после склопувањето на Договорот, и во договор со Купувачот предложи нов термин за достава.

Доставата се врши до влезот на стамбениот објек под услов да до местото на достава може непречено да се дојде со доставното возило. Влезот до стамбениот објект мора да биде слободен во спротивно доставата ќе се направи до најблиската точка на која може да се истовари робата.

Доставувачот при испораката на нарачаниот производ ќе побара од Купувачот да се потпише на потврдата за превземање на робата во која потврдува дека ја превзел, и на која ќе се наведе датумот на превземање.Во случај да некој артикал недостасува Трговецот бесплатно ќе ја достави во најкраток можен рок.

 Производи не е можно да се купуваат надвор од Република Македонија.

Доставата на нарачаната роба со внес на приземје се наплаќа 2% од цената без попуст на артиклие кои се доставуваат +600ден. (со вклучен ДДВ), а без внес на приземје се наплаќа само 2%. Минимален износ на достава е 1.000ден. а максимален 6.000ден.  Доставата за овие цени е до 10км од најблискиот салон, секој нареден километар се наплака 60ден по километар во еден правец.

Рокот на испорака на достапната роба во е-купувањето е од 14 до 30 работни денови, освен за производот за кој купувачот е известен за друг рок на испорака. Рокот за достава започнува после примањето на уплатата за жиро сметка односно после одобрената авторизација на кредитната картичка.

Сабота, недела, празници и неработни денови не се рачунаат во рокот за достава. Во случај да купувачот одбие да ја прими исправната и неоштетена роба кој ја нарачал, Трговецот има право да му скрати од уплатениот износ на купопродажниот износ на трошоците за испорака.

Внесување и Монтажа.

Услугата за внесување на производот не е вклучена во цената.

Внесување на производот над приземје се наплаќа 600ден. по кат во Скопје, а 1.000ден. по кат за останатите градови каде има салони на Прима мебел.

Услугата за монтажа на производот не е вклучена во цената на производот. При прегледот на поеинечен производ на Купувачот ќе му биде видлива и можноста за одбирање на услугата за монтажа со вклучен ДДВ. Услугата за монтажа на купувачот може да ја одбере при нарачувањето на поединечен производ со притискање на полето “ Услуга за монтажа”, во кој случај и цената за монтажа ке биде додадена на цената на производот.

Услови за монтажа:

 • Доколку вредноста на робата без попуст која е одбрана со услуга за монтажа е помала од 10.000ден – минималниот износ за монтажа е 1.200ден.
 • Доколку вредноста на робата за која е одбрана услуга за монтажа е поголема од 12.000ден – монтажа се наплаќа 12% (од редовната цена) од вкупниот износ на артиклите кои се означени за услуга за монтажа.

Исклучоци за групи на производи и услови за монтажа:

 • Монтажа на аголни тапацирани гарнитури се наплаќа 1.200ден.
 • Монтажата на тапацираните и бокс кревети изнесува 1.200ден.
 • Монтажа на трпезариски маси се наплаќа 1.200ден
 • Монтажа на трпезариски столици изнесува 200 ден по стол.
 • Монтажа на кујни по мерка  се наплаќа 10% (од редовната цена), монтажа на модуларните кујни се наплаќа 12% а на ЛП кујните 15% од редовната цена на елементите кои се монтираат.
 • Монтажа на ел. апарати и умивалници (кои не се купени во Прима) се наплаќа 1200ден по апарат и 600 ден по славина. Не вршиме спојување на апаратите на енергенти.
 • Сопствено производство
  Прима за Вас управува со комплетниот процес на производство на мебел, од развој на производот, производството до доставата и монтажата.
 • Суровина
  Прима користи исклучиво Хрватска суровина за изработка на мебелот на Прима.
 • Гаранција за квалитет
  Прима, сертифициран производител на мебел, гарантира за врвен квалитет со контрола на добавувачите.
 • Кратки рокови на достава
  Сопствен развој на производот, производство, достава и монтажа овозможуваат кратки рокови на испорака на нашите купувачи.
 • Разгранета мрежа
  Прима е најголем малопродажен ланец на мебел со 57 салони во Хрвтска и 8 салони во Македонија.
 • Брза достава и монтажа
  Сопственото производство и брзата изработка овозможуваат квалитетна и брза достава и монтажа во Вашиот дом.
 • Стручно советување
  Врвниот тим на стручњаци во Прима е на Ваша услуга при правењето на целосно решение за опремување на стан, апартман или куќа за одмор.
 • Индивидуален пристап
  За Вас правиме бесплатно мерење во Вашиот дом и предлог за идејно решение за опремување на ентериерот.
 • Хрватски дизајн
 • Хрватско производство
 • Хрватски квалитет